ul. Nieborowska 10, 80 - 034 Gdańsk, Polska
+48 668 42 01 33
biuro@mgstattooshop.pl

REGULAMIN

 1. Wstępnej rezerwacji terminu tatuowania można dokonać mailowo, poprzez komunikator facebooka lub osobiście w studiu.
 2. Wszystkie projekty tatuaży wyceniane są indywidualnie.
 3. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi do wykonania zabiegu.
 4. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji, należy potwierdzić ją, poprzez wpłacenie zadatku. Minimalna kwota zadatku to 150 zł, ale w zależności od wielkości projektu może być większa. Zadatek za sesję całodniową wynosi 300 zł. Zadatek wliczany jest do końcowej ceny tatuażu.
 5. Opłaty można dokonać osobiście w studiu lub przelewem na konto, którego numer znajduje się poniżej w karcie. Zadatek należy wpłacić w ciągu 4 dni roboczych od dnia rezerwacji terminu.
 6. W przypadku zgłoszenia chęci/konieczności rezygnacji z tatuażu, nie później niż 2 tygodnie przed rezerwowanym terminem tatuowania, klient możne ubiegać się o zwrot zadatku.
 7. Klient zobowiązuje się do zgłoszenia chęci/koniecznością zmiany terminu tatuowania nie później niż na 7 dni robocze przed umówioną wizytą. Zgłoszenie chęci zmiany terminu tatuowania później niż na 7 dni robocze przed umówioną wizytą lub brak stawienia się w umówionym terminie (maksymalne spóźnienie na tatuowanie 30 minut, nie dotyczy w przypadku całodziennej sesji), jest równoznaczne z utratą wpłaconego zadatku. Zarezerwowanie nowego terminu, wymaga ponownego jego potwierdzenia poprzez ponowne uiszczenie opłaty zadatku.
 8. Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany rezerwowanego przez klienta terminu nie później niż 2 tygodnie przed umówionym terminem. W przypadku braku jego akceptacji, propozycji nowego możliwego terminu tatuowania, klient może ubiegać się o zwrot, wniesionej na rzecz studia, opłaty za rezerwacje terminu.
 9. Dokonanie wpłaty zadatku, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Studia MG’s Tattoo Shop
 10. Przed przystąpieniem do zabiegu tatuowania, należy w studiu wypełnić kwestionariusz zdrowotny; zapoznać się z ostrzeżeniem dotyczącym ewentualnych powikłań pozabiegowych, będących skutkiem nieprzestrzegania zasad pielęgnacji lub nieświadomości posiadanych chorób lub alergii i podpisać oświadczenie o akceptacji ryzyka.
 11. Osoby niepełnoletnie nie mogą zostać wytatuowane, nawet jeśli posiadają zgodę rodzica/opiekuna prawnego.
 12. Osoba poddająca się zabiegowi nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków ani żadnych innych środków odurzających.
 13. Osoby poddające się tatuowaniu muszą bezwzględnie stosować się do ogólnych zasad sanitarnych obowiązujących w pomieszczeniu zabiegowym.
 14. Po wykonaniu zabiegu należy przestrzegać zasad pielęgnacji tatuażu, o których informuje tatuator.
 15. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu gojenia się tatuażu, należy kontaktować się z nami osobiście, telefonicznie lub droga mailową.
 16. Studio zastrzega sobie prawa autorskie do wykonanych zdjęć, projektów i tatuaży jak i do zdjęć naszych prac przesłanych przez klientów.
 17. W pomieszczeniu zabiegowym obowiązuje:
  a. zakaz spożywania posiłków i alkoholu;
  b. zakaz przebywania osób trzecich, małych dzieci, zwierząt bez zgody tatuatora;
  c. zakaz palenia wyrobów tytoniowych;
 18. Studio zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania tatuażu jeżeli uznamy że zabieg zagraża naszemu zdrowiu lub wzór tatuażu kłóci się z naszymi poglądami.
 19. Studio zastrzega sobie możliwość przerwania wykonania zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.
 20. Proces wykonania tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o rozwagę.
 21. Wszelkie wnioski, skargi bądź reklamacje prosimy kierować wyłącznie na adres mailowy biuro@mgstattooshop.pl . W innym przypadku roszczenia zostają automatycznie uznane za niebyłe i nie będą rozpatrzone.